หน้าแรก

เรียน ผู้ใช้งานทุกท่าน

สสวท. ได้ปรับปรุงระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ โดยเพิ่มโจทย์สมรรถนะการอยู่ในสังคมโลกจากการสอบ PISA 2018 จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ (1) การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล (2) เรื่องเล่าเพียงเรื่องเดียว (3) เสื้อผ้าตามหลักจริยธรรม (4) นักกีฬาโอลิมปิกผู้ลี้ภัย และ (5) นโยบายด้านภาษา ผู้ใช้งานสามารถเลือกทำโจทย์เหล่านี้ได้โดยคลิกที่ลิงก์

แนะนำการใช้งานแนะนำการใช้งาน


โครงการ PISAโครงการ PISA