หน้าแรก

เรียน ผู้ใช้งานทุกท่าน

สสวท. ได้ปรับปรุงระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ โดยเพิ่มโจทย์วิทยาศาสตร์จากการสอบ PISA 2015 จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ (1) การอพยพของนก (2) การวิ่งในวันที่อากาศร้อน (3) การตรวจสอบพื้นผิวที่ลาดชัน (4) สะเก็ดดาว และหลุมอุกกาบาต และ (5) การทำฟาร์มเลี้ยงปลาอย่างยั่งยืน ผู้ใช้งานสามารถเลือกทำโจทย์เหล่านี้ได้โดยคลิกที่ลิงก์

นอกจากนี้ผู้ใช้งานที่เป็นครูสามารถเข้าไปดูประวัติการทำโจทย์ของนักเรียนได้จากเมนู "ดูประวัติการทำโจทย์ของนักเรียน" ทั้งนี้นักเรียนจะต้องกำหนดให้ครูสามารถดูประวัติได้ก่อน โดยใช้เมนู "รายชื่อผู้ดูประวัติ"

แนะนำการใช้งานแนะนำการใช้งาน


โครงการ PISAโครงการ PISA