การอ่าน

ข้อสอบ PISA ที่ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่แล้วเป็นลิขสิทธิ์ขององค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and Development หรือ OECD) ข้อสอบบางข้ออาจถูกดัดแปลงเพื่อให้เหมาะสมต่อการแสดงผลบนคอมพิวเตอร์

ตอบคำถามโจทย์ปัญหาต่อไปนี้ โดยการคลิกตัวเลือก และ/หรือ พิมพ์คำตอบลงในกรอบข้อความ
จำนวนโจทย์ "การอ่าน" ทั้งหมด 26 เรื่อง
ลำดับชื่อโจทย์ลักษณะเฉพาะของข้อสอบ
1ทะเลสาบชาด
2ไข้หวัด
3รอยพ่นสีบนกำแพง
4แรงงาน
5อาวุธวิทยาศาสตร์ของตำรวจ
6รองเท้าวิ่ง
7มาซอนโด
8ป้ายประกาศในซุปเปอร์มาร์เก็ต
9มอเตอร์ไซค์
10การแปรงฟันของคุณ
11บอลลูน
12ตึกสูง
13ประกาศเรื่องการบริจาคโลหิต
14คนขี้เหนียวกับทองคำ
15ประชาธิปไตยในเอเธนส์
16ปลายทางที่บัวโนส ไอเรส
17เส้นทางเดินสำรวจในแอฟริกา
18ความปลอดภัยของโทรศัพท์มือถือ
19จุดหนึ่งนั้นของละครเวที
20การทำงานทางไกล
21เทคโนโลยีทำให้จำเป็นต้องมีกฎใหม่
22แผนผังห้องสมุด
23รถไฟใต้ดิน
24กระดานสนทนาเรื่องไก่
25ราปานุย
26นมวัว